top of page

Pravidla

Vážení zákazníci,
velmi si vážíme Vaší přízně a těší nás, že si užíváte prostředí, které jsme pro Vás vytvořili. Proto bychom Vás rádi požádali o dodržování několika pravidel, které pomohou zachovat entuziasmus jak obsluze tak i kočkamarádům.

1. Kočkoče ničím nekrmte!

Naše kočky lidské jídlo nesmí. Pokud jim chcete dopřát, pamlsky zdarma jsou k dostání u obsluhy.

2. Spící kočku nechte spát.

Nerušte chlupáče při odpočinku. Pokud nebudou mít dostatek klidu, budou se více uchylovat mimo dosah hostů.

3. Zacházejte s kočkoči opatrně.

Myslete na to, že byste jim nevhodnou manipulací mohli ublížit, případně by mohli vcelku oprávněně ublížit i oni Vám. Pokud je to nutné, kočku uchopte oběma rukama a položte jí na zem, nebo zavolejte obsluhu.

4. Berte ohledy (nejen na kočičáky).

Kočky nemají rády hluk a prudké pohyby, těmito jsou vystavovány dlouhodobému stresu.

Rodiče, prosíme, berte v potaz, že tato pravidla a obecné zásady slušného chování u nás platí i pro děti, nehledě na věk. Nikdy nenechávejte děti v kavárně bez plného dozoru! V opačném případě musíme my dávat pozor za Vás.

5. Vždy dbejte pokynů obsluhy.

Každá kočka je osobnost. Mnozí z Vás mají doma třeba i podobné šídlo, ovšem stejně jako Vy znáte svoje, my známe naše kočkoče nejlépe.

Objednávkou stvrzujete, že jste se seznámili s pravidly a souhlasíte s nimi.

Při jejich porušení Vás obsluha, byť nerada, může požádat o zaplacení a opuštění prostor kavárny.

bottom of page