Pravidla

Vážení zákazníci,
velmi si vážíme Vaší přízně a těší nás, že si užíváte prostředí, které jsme pro Vás vytvořili. Proto bychom Vás rádi požádali o dodržování několika pravidel, které pomohou zachovat entuziasmus jak obsluze tak i kočkamarádům.

 

1. KOČKOČE NIČÍM NEKRMTE!

Naše kočky lidské jídlo nesmí. Pokud jim chcete dopřát, pamlsky zdarma jsou k dostání u obsluhy.

 

2. Spící kočku nechte spát.

Nerušte chlupáče ani když jste přesvědčení, že nespí, ale jen tak podřimují. Pokud nebudou mít dostatek odpočinku, budou se pro tento více uchylovat mimo dosah hostů.

 

3. Netahejte kočičáky v jedné ruce a neshazujte je ze stolu.

Myslete na to, že byste jim neopatrnou manipulací mohli ublížit, případně by mohli vcelku oprávněně ublížit i oni Vám. Když shledáte zásah nutným, kočku uchopte oběma rukama a položte jí na zem, případně zavolejte obsluhu.

 

4. Berte ohledy (nejen na kočky).

V kavárně je potřeba udržovat nízkou hladinu hluku – kočky mají citlivá ouška, při nadměrném hluku se bojí a jsou ve stresu. Kočkoči také nemají rádi prudké pohyby.

RODIČE, PROSÍME, BERTE V POTAZ, ŽE OBECNÉ ZÁSADY SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ U NÁS PLATÍ I PRO DĚTI, NEHLEDĚ NA VĚK.

 

5. Vždy dbejte pokynů obsluhy.

Mnozí z Vás mají doma třeba i podobné šídlo, ovšem stejně jako Vy znáte svoje, my známe naše kočkoče nejlépe.

 

Objednávkou stvrzujete, že jste sebe a případně i své ratolesti seznámili s pravidly. Při jejich porušení Vás obsluha může požádat o zaplacení a opuštění prostor kavárny.